Virksomhedens identitet – Online & Offline Marketing

Idag er det vigtigt, at arbejde strategisk, taktisk og operationel med virksomhedens identiteten. Virksomhedens stakeholder / interessenter har mange kontaktflader med jeres virksomhed, som alle danner grundlag for nyt samarbejde eller køb og genkøb. Nemlig virksomhedens brand udgøres af medarbejdere, markedsføringskanaler, produkter osv.

Derfor er det vigtigt, at undersøge og analyser virksomheden identitet – således den rigtige branding strategi er valgt og virksomhedens kontakt med stakeholders opfylder den ønskede profil og konkurrencefordel.

Kontak os idag og vi vil give et bud på hvordan vi kan arbejde med virksomhedens identitet online og offlline ift. virksomheden stakeholders.