Kvalitetsledelse

Opnå ensartede produkter og ydelser af høj kvalitet, og synliggør samtidig over for potentielle kunder, at I har fokus på kvalitet ved at blive ISO-certificeret. ISO 9001 standarden er en anerkendt standard inden for kvalitetsledelsessystemer. Standarden indeholder nogle specifikke krav til kvalitetsledelsessystemet, der vil sikre jeres evne til konsekvent at levere produkter eller ydelser, der opfylder både kundernes og  lovgivningsmæssige krav.Med en ISO 9001 certificering sender I et tydeligt signal til jeres kunderne om, at I har fokus på at levere den bedst mulige kvalitet.

Opbygning og implementering af ISO 9001

Nordica Management hjælper jeres virksomhed med at blive klar til en certificering ved at deltage i opbygning og implementering af et effektivt kvalitetsledelsessystem, der opfylder kravene i standarden. Vi tilbyder også at gennemføre interne audits, enten alene eller i forbindelse med processen i opbygningen.

 

En certificering efter ISO 9001 giver jeres virksomhed:

  • Forbedret kundetilfredshed og en tillid, der kan medføre øget forretning
  • En væsentlig konkurrencefordel, da flere og flere virksomheder kræver, at deres leverandører og underleverandører har en kvalitetsledelsescertificering
  • Styring af virksomhedens kompetencer/viden